R E G U L A M I N

Zawodów Strzeleckich 

„GoodShot Cup 2024″

I. ORGANIZATOR:

Zespół Szkoleniowo – Instruktorski GoodShot tel. 505 966 145 mail: instruktor.strzelania@gmail.com oraz Klub Strzelecki „Cover”, ul. Okrąg 4 lok. 48 Warszawa tel. 530920940, mail. biuro@kscover.pl na Strzelnicy Warszawianka ul. Merliniego 4 w Warszawie.

II. CEL ZAWODÓW

 • propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. mazowieckiego,
 • zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,
 • konsolidacja środowiska strzeleckiego,
 • wyłonienie najlepszych strzelców.

III. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW

Strzelnica kryta Warszawianka umiejscowiona w kompleksie Wodny Park Warszawianka przy ul. Merliniego 4 w Warszawie.
Wszystkie zawody prowadzone są w godz. 8:00 – 12:00, zgodnie z następującymi terminami: 24 lutego, 27 kwietnia, 15 czerwca, 28 września oraz 30 listopada 2024 roku .
Kalendarz publikowany jest również na stronie www.goodshot.pro oraz www.kscover.pl .
Sprzedaż metryczek: w dniu zawodów od godziny 8.00 (koniec sprzedaży metryczek startowych na 60 min. przed zakończeniem zawodów).

IV. KONKURENCJE

W trakcie zawodów odbywać się będzie pięć konkurencji:

 1. Pistolet;
  a. dokładny,
  b. szybki,
  c. dynamiczny.
 2. Karabinek pośredni.
 3. Strzelba dynamiczna.

W trakcie zawodów uczestnicy korzystają:

 • w konkurencji dokładnej i szybkiej z pistoletu centralnego zapłonu w kalibrze od 7,62 mm do 11,43 mm z dwoma magazynkami, wyposażonego jedynie w mechaniczne przyrządy celownicze,
 • w konkurencji karabinek pośredni uczestnicy korzystają z karabinka w kalibrze od .223 Rem. do 7,62×39 mm, wyposażonego w przyrządy celownicze bez powiększenia,
 • w konkurencji strzelba dynamiczna uczestnicy korzystają ze strzelby powtarzalnej wyposażonej w mechaniczne przyrządy celownicze,
 • w konkurencji pistolet dynamiczny zawodnicy korzystają z pistoletu centralnego zapłonu w kalibrze 9 mm.
  Mile widziane jest wyposażenie do broni krótkiej: kabura (umieszczona po stronie ręki wiodącej), ładownica na magazynki oraz worek zrzutowy.

Rozgrywane konkurencje:


Pistolet Dokładny :
Cel : tarcza TS-4 (olimpijka)
Amunicja: 3 strzały próbne plus 10 strzałów ocenianych
Odległość: 25 m.
Czas: 13 minut
Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów wyposażonych w kolbę) w kalibrze do 11,43 mm i przynajmniej dwa magazynki. Trzy strzały próbne oraz 2 x 5
strzałów ocenianych. Jeden podpięty do chwytu broni, drugi w ładownicy. Broń w kaburze nieprzeładowana. Dopuszcza się przygotowanie broni na stoliku; broń na stoliku zamek w przednim położeniu, magazynki obok. Na komendę START
zawodnik dobywa broń (podnosi ze stolika, podpina magazynek) przeładowuje i oddaje 13 strzałów z wymianą magazynka (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego). Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 13-go strzału lub skończenia się czasu. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia sędziemu prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu broni strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury (chowa ją do futerału/torby) bez podpiętego magazynka. Każdy strzał oddany po upływie 13 minut skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 13-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej 13-tu znajdzie się w tarczy.

Konkurencję rozpoczyna komenda START a kończy komenda STOP. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.

Pistolet szybki
Cel : tarcza TS-9
Amunicja: 12 strzałów ocenianych
Odległość: 25 m
Czas: 60 sekund
Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów wyposażonych w kolbę) w kalibrze do 11,43 mm oraz dwa magazynki. Magazynki załadowane po 6 sztuk. Jeden
podpięty do chwytu broni, broń w kaburze nieprzeładowana, drugi w ładownicy. Dopuszcza się przygotowanie broni na stoliku; broń na stoliku zamek w przednim położeniu, magazynki obok.

Na sygnał gwizdka zawodnik dobywa broń (podnosi ze stolika, podpina magazynek) przeładowuje i oddaje 12 strzałów z wymianą magazynka do tarczy TS-9 (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego). Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 12-go strzału lub skończenia się limitu czasu i przyjmuje postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia sędziemu prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu broni strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury (chowa ją do futerału/torby) bez podpiętego magazynka.

Każdy strzał oddany po upływie 60 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 12-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej 12-tu znajdzie się w tarczy.
Konkurencję zaczyna sygnał gwizdka, zakończenie sygnalizowane jest również gwizdkiem. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie
przeznaczonym na wykonanie konkurencji.

Pistolet dynamiczny
Cel : tarcza TS-4 (olimpijka)
Amunicja: 10 szt.
Odległość: 10 m.
Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów wyposażonych w kolbę) w kalibrze 9 mm oraz pięć magazynków. Każdy magazynek załadowany 2-ma sztukami
amunicji.
Magazynek podpięty do broni, broń w kaburze nieprzeładowana – 4 pozostałe magazynki umieszczone w ładownicach, worek zrzutowy na pasie głównym.

Na sygnał timera zawodnik dobywa broń przeładowuje i oddaje łącznie 10 strzałów do tarczy TS-4, po każdych 2-ch strzałach wymieniając magazynek (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka poprzedniego). Przy wymianie, pusty magazynek zawodnik wrzuca do worka. Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania ostatniego strzału i przyjmuje postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia sędziemu prowadzącemu, po przejrzeniu broni strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury (chowa ją do futerału/torby) bez podpiętego magazynka.

Wynik strzelca to ilość punktów zgodnie z przestrzelinami na tarczy, podzielony przez sumę czasu na wykonanie konkurencji oraz wszystkich ewentualnych kar. Każde nietrafienie zamienione będzie na karę 7 sekund plus każda utrata magazynka zamieniona na karę 7 sekund. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w trakcie wykonania konkurencji.

Karabinek pośredni
Cel : tarcza NT-23p/2.
Amunicja: 10 szt.
Odległość: 25 m.
Czas: 40 sekund
Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Karabinek centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) wraz z dwoma magazynkami.

Magazynki załadowane po 5 sztuk nabojów. Broń na stoliku; zamek w przednim położeniu, magazynki leżące obok.

Na sygnał gwizdka zawodnik podnosi broń ze stolika, podpina magazynek przeładowuje i oddaje 10 strzałów z wymianą magazynka do tarczy NT-23p/2 (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego). Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 10-go strzału lub skończenia się czasu i przyjmuje postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia sędziemu, po przejrzeniu broni strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do futerału/torby bez podpiętego magazynka.

Każdy strzał oddany po upływie 40 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 10-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej wymaganych znajdzie się w tarczy.

Konkurencję zaczyna sygnał gwizdka, zakończenie sygnalizowane jest gwizdkiem. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie
przeznaczonym na wykonanie konkurencji.

Strzelba dynamiczna
Cel : tarcza IPSC.
Amunicja: 5 szt. 12/70 (breneka).
Odległość: 15 m.
Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Strzelba powtarzalna w kalibrze 12/76 oraz 5 szt. amunicji do niej na stanowisku.
Zawodnik ustawia się na stanowisku w odległości 15 m od tarczy.

Konkurencja rozpoczyna się na sygnał dźwiękowy timera a kończy z chwilą oddania ostatniego (piątego) strzału.

Po rozpoczęciu konkurencji zawodnik podnosi strzelbę, ładuje 3-ma sztukami amunicji, przeładowuje i oddaje 3 strzały do tarczy następnie doładowuje 2-ma sztukami amunicji i oddaje 2 strzały do tej samej tarczy.

Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 5-go strzału i przyjmuję postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia sędziemu prowadzącemu, po przejrzeniu broni strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie odkłada ją na stolik lub chowa do futerału.

Wynik strzelca to ilość zdobytych punktów podzielony przez sumę uzyskanego czasu i wszystkich kar. Każde nietrafienie zamienione na karę (miss=4sek.). Punktacja : A-5 pkt. C-3 pkt. D-1 pkt.

Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w trakcie strzelania.

V. KLASYFIKACJA:

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji. W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji. Wynik ogólny konkurencji „pistolet dynamiczny” stanowić będzie suma dwóch najlepszych startów w roku.

VI. UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą uczestniczyć posiadacze broni na pozwolenie oraz strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich i stowarzyszeniach.
W zawodach nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

VII. KOSZT TURNIEJU:

Koszt konkurencji:

 • pistolet dokładny to 40 zł dla osób z własną bronią i amunicją, 70 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej,
 • pistolet szybki to 40 zł dla osób z własną bronią i amunicją, 70 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej,
 • pistolet dynamiczny to 40 zł. dla osób z własną bronią i amunicją, 70 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.
 • karabinek pośredni to 40 zł. dla osób z własną bronią i amunicją, 80 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.
 • strzelba dynamiczna to 40 zł. dla osób z własną bronią i amunicją, 80 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.

VIII. NAGRODY:

We wszystkich konkurencjach za miejsca I – III dyplomy.
W konkurencji „pistolet dynamiczny” przewidziana jest nagroda niespodzianka.
Strzelec który wygra konkurencję „pistolet dynamiczny” w celu odebrania nagrody będzie potrzebował promesę na zakup broni.

IX. OŚWIADCZENIE STARTUJĄCEGO:

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i będzie go przestrzegał oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez KS Cover oraz wykorzystanie jego wizerunku, co poświadcza podpisem na metryczce. Startujący składając podpis na metryczce po spisaniu wyników zgadza się z oceną wartości swoich przestrzelin.

X. PROTESTY I REKLAMACJE:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego należy składać w trakcie podejmowania spornej decyzji bezzwłocznie do Organizatora Zawodów. Aby złożyć protest należy wpłacić kaucję w wysokości 200 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacona kaucja podlega zwrotowi. Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 7 dni od zamieszczenia na stronie Organizatora wyników z zawodów.

XI. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco w dniu zawodów w godzinach sprzedaży metryczek.

XII. SPRAWY RÓŻNE:

Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji oraz dodatkowego wyposażenia. Dla startujących nie posiadających pozwolenia organizator udostępnia broń, amunicję i inny niezbędny sprzęt. Dyplomy za poszczególne tury wręczane będą w turze następnej po podliczeniu wyników i opublikowaniu ich na stronie www.goodshot.pro .

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zalecane jest aby biorący udział w zawodach byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Powodzenia

Zespół GoodShot

Nie odnaleziono wydarzeń!