R E G U L A M I N

Zawodów Strzeleckich 

„GoodShot Cup 2023”

I. Organizator:

Zespół Szkoleniowo – Instruktorski GoodShot tel. 505 966 145 mail: instruktor.strzelania@gmail.com oraz Klub Strzelecki „Cover”, ul. Okrąg 4 lok. 48 Warszawa Tel. 530920940, mail. biuro@kscover.pl na Strzelnicy Warszawianka ul. Merliniego 4 w Warszawie.

– propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. mazowieckiego,

II. Cel zawodów

– zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

– doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,

– konsolidacja środowiska strzeleckiego,

– wyłonienie najlepszych strzelców,

III. Terminy i miejsce zawodów:

Strzelnica kryta Warszawianka umiejscowiona w kompleksie Wodny Park Warszawianka przy ul. Merliniego 4 w Warszawie.

Wszystkie zawody prowadzone są w godz. 8:00 – 12:00. Zgodnie z następującymi terminami: 25 marca, 17 czerwca, 23 września, 25 listopada.

Kalendarz publikowany jest również na stronie www.goodshot.pro oraz www.kscover.pl.

Sprzedaż metryczek: w dniu zawodów od godziny 8.00 (koniec sprzedaży metryczek na 60 min. przed zakończeniem zawodów).

IV. Konkurencje:

W trakcie zawodów odbywać się będzie pięć konkurencji:

  1. Pistolet;
    1. dokładny,
    2. szybki,
    3. dynamiczny.
  2. Karabinek pośredni.
  3. Strzelba dynamiczna.

W trakcie zawodów uczestnicy korzystają w konkurencji dokładnej i szybkiej z pistoletu centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm do 11,43 mm z dwoma magazynkami wyposażonego jedynie w mechaniczne przyrządy celownicze. W konkurencji karabinek pośredni uczestnicy korzystają z karabinka w kalibrze 223 Rem. do 7,62×39 mm który może być wyposażony w przyrządy celownicze bez powiększenia. W konkurencji strzelba dynamiczna uczestnicy korzystają ze strzelby powtarzalnej wyposażonej w mechaniczne przyrządy celownicze. W konkurencji pistolet dynamiczny zawodnicy korzystają z pistoletu centralnego zapłonu do kalibru 11,43 mm.

Mile widziane jest dodatkowe wyposażenie do broni krótkiej: kabura (umieszczona na pasie głównym lub udzie po stronie ręki wiodącej) oraz ładownica na magazynki.

Rozgrywane konkurencje:

Pistolet Dokładny

Tarcza: TS-4 (olimpijka)

Amunicja: 3 strzały próbne plus 10 strzałów ocenianych

Odległość: 25 m.

Czas: 13 minut

Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) w kalibrze do 11,43 mm i przynajmniej dwa magazynki. Trzy strzały próbne i 2 x 5 strzałów ocenianych. Jeden podpięty do chwytu broni, drugi w ładownicy. Broń w kaburze nieprzeładowana. Dopuszcza się przygotowanie broni na stoliku; broń na stoliku zamek w przednim położeniu, magazynki obok. Na komendę START zawodnik dobywa broń (podnosi ze stolika, podpina magazynek) przeładowuje i oddaje 13 strzałów z wymianą magazynka (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego). Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 13-go strzału lub skończenia się czasu. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury (chowa ją do futerału/torby) bez podpiętego magazynka. Każdy strzał oddany po upływie 13 minut skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 13-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej 13-tu znajdzie się w polu punktowym tarczy.

Konkurencję rozpoczyna komenda START a kończy komenda STOP. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.


Pistolet szybki

Tarcza: TS-9

Amunicja: 12 strzałów ocenianych

Odległość: 25 m

Czas: 60 sekund

Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) oraz dwa magazynki. Magazynki załadowane po 6 sztuk. Jeden podpięty do chwytu broni, broń w kaburze nieprzeładowana, drugi w ładownicy. Dopuszcza się przygotowanie broni na stoliku; broń na stoliku zamek w przednim położeniu, magazynki obok.

Na sygnał gwizdka zawodnik dobywa broń (podnosi ze stolika, podpina magazynek) przeładowuje i oddaje 12 strzałów z wymianą magazynka do tarczy TS-9 (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego). Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 12-go strzału lub skończenia się czasu i przyjmuje postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury (chowa ją do futerału/torby) bez podpiętego magazynka.

Każdy strzał oddany po upływie 60 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 12-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej 12-tu znajdzie się w polu punktowym tarczy.

Konkurencję zaczyna sygnał gwizdka, zakończenie sygnalizowane jest gwizdkiem. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.


Pistolet dynamiczny

Tarcze: 2 x nt-23p. oraz 2 x nt-23p/2

Amunicja: 10 szt.

Odległość: 15 m.

Czas: 20 sekund

Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) oraz jeden magazynek. Magazynek załadowany 10-ma sztukami. Podpięty do chwytu broni, broń w kaburze nieprzeładowana. Dopuszcza się przygotowanie broni na stoliku; broń na stoliku zamek w przednim położeniu, magazynek obok.

Na sygnał gwizdka zawodnik dobywa broń (podnosi ze stolika, podpina magazynek) przeładowuje i oddaje 4 strzały do pierwszej tarczy nt-23p, następnie 1 strzał do tarczy nt-23p/2 i znowu 4 strzały do drugiej tarczy nt-23p i 1 strzał do tarczy nt-23p/2. Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 10-go strzału lub skończenia się czasu i przyjmuje postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury (chowa ją do futerału/torby) bez podpiętego magazynka.

Każdy strzał oddany po upływie 20 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w którąkolwiek tarczę większą liczbą pocisków niż opisane powyżej skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej wymaganych znajdzie się w polu punktowym tarczy.

Konkurencję zaczyna sygnał gwizdka, zakończenie sygnalizowane jest gwizdkiem. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.


Karabinek pośredni

Tarcze: 5 x nt-23p/2.

Amunicja: 10 szt.

Odległość: 25 m.

Czas: 45 sekund

Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Karabinek centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) oraz dwa magazynki.

Magazynki załadowane po 5 sztuk. Broń na stoliku; zamek w przednim położeniu, magazynki obok.

Na sygnał gwizdka zawodnik podnosi broń ze stolika, podpina magazynek przeładowuje i oddaje 10 strzałów z wymianą magazynka do 5 tarcz nt-23p/2 strzelając do każdej maksymalnie dwa razy (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego). Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 10-go strzału lub skończenia się czasu i przyjmuje postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do futerału/torby bez podpiętego magazynka.

Każdy strzał oddany po upływie 45 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 2-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej wymaganych znajdzie się w polu punktowym tarczy.

Konkurencję zaczyna sygnał gwizdka, zakończenie sygnalizowane jest gwizdkiem. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.


Strzelba dynamiczna

Tarcze: 1 x cel wielkości tarczy IPSC.

Amunicja: 5 szt. 12/70 (breneka).

Odległość: 15 m.

Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Strzelba powtarzalna w kalibrze 12/76 oraz 5 szt. amunicji do niej na stanowisku.

Zawodnik ustawia się na wyznaczonym stanowisku w odległości 15 m od przygotowanego celu. Konkurencja rozpoczyna się na sygnał gwizdka a kończy z chwilą oddania ostatniego (piątego) strzału. Po rozpoczęciu konkurencji zawodnik podnosi strzelbę, ładuje 5-ma sztukami amunicji, przeładowuje i oddaje 5 strzałów do tarczy. 

Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 5-go strzału i przyjmuję postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie odkłada na stolik lub chowa do futerału.

Wynik strzelca to czas zużyty na wykonanie konkurencji plus każde nietrafienie zamienione na karę (miss=2sek.) podzielony na ilość zdobytych punktów (A-5 pkt. C-3 pkt. D-1 pkt.). Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w trakcie wykonania konkurencji.

V. Klasyfikacja:

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji. W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji.

VI. Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć posiadacze broni na pozwolenie oraz strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich i stowarzyszeniach.

W zawodach nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

VII. Koszt turnieju:

Koszt konkurencji;

– pistolet dokładny to 40 zł dla osób z własną bronią i amunicją, 70 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej,

– pistolet szybki to 40 zł dla osób z własną bronią i amunicją, 70 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej,

– pistolet dynamiczny to 40 zł. dla osób z własną bronią i amunicją, 70 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.

– karabinek pośredni to 40 zł. dla osób z własną bronią i amunicją, 80 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.

– strzelba dynamiczna to 40 zł. dla osób z własną bronią i amunicją, 80 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.

VIII. Nagrody:

We wszystkich konkurencjach za miejsca I – III dyplomy

IX. Oświadczenie startującego:

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i będzie go przestrzegał oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez KS Cover oraz wykorzystanie jego wizerunku, co poświadcza podpisem na metryczce. Startujący składając podpis na metryczce po spisaniu wyników zgadza się z oceną wartości swoich przestrzelin.

X. Protesty i reklamacje:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego należy składać w trakcie podejmowania spornej decyzji bezzwłocznie do Organizatora Zawodów. Aby złożyć protest należy wpłacić kaucję w wysokości 200 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacona kaucja podlega zwrotowi. Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 7 dni od zamieszczenia na stronie Organizatora wyników z zawodów.

XI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco w dniu zawodów w godzinach sprzedaży metryczek.

XII. Sprawy różne:

Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji oraz dodatkowego wyposażenia. Dla osób nie posiadających pozwolenia organizator może udostępnić broń, amunicję i inny niezbędny sprzęt. Dyplomy za poszczególne tury wręczane będą w turze następnej po podliczeniu wyników i opublikowaniu ich na stronie www.goodshot.pro.

XIII. Postanowienia końcowe:

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Zalecane jest aby biorący udział w zawodach byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Powodzenia

Zespół GoodShot