Szkolenie DELTA advanced to drugi poziom szkolenia z użycia broni długiej. Skierowane jest ono dla osób posiadających broń własną w postaci karabinków oraz osób które ukończyły szkolenia DELTA basic. Na zajęciach skupimy się na dobrym opanowaniu konkretnej jednostki broni długiej w kalibrze 5,56×45 lub 7,62×39. Strzelać będziemy w różnych kierunkach do kilku celów. Przedstawimy zasady przemieszczania się z bronią zarówno w trakcie chodzenia jak i biegu. Szkolenie trwa 4 godziny i realizowane jest w okresie od kwietnia do września na strzelnicach otwartych w okolicach Warszawy.

Program szkolenia przedstawia się następująco:

  1. zmiany kierunków prowadzenia ognia,
  2. przypomnienie technik i sposobów noszenia karabinków oraz przyjmowania postaw strzeleckich,
  3. wymiana magazynków w postawach klęczącej, leżącej,
  4. zasady przemieszczania się w terenie niezurbanizowanym pojedynczo oraz w zespołach,
  5. strzelania dynamiczne z wykorzystaniem osłon,
  6. strzelania w ruchu oraz po dobiegu,

Cena szkolenia: 349 zł uczestnictwo plus koszt amunicji 350 zł (100 sztuk) dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.

Na czas szkolenia DELTA advanced zapewniamy, strzelnicę odkrytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 8 osób.

Nie odnaleziono wydarzeń!