Trzecim etapem są strzelania z elementami taktyki przeznaczone dla wprawnych strzelców, którzy ukończyli poprzednie poziomy lub pomyślnie przeszli weryfikację posiadanych umiejętności. Na tym poziomie strzelania wykonywane są przez zespoły strzeleckie 2 – 5 osobowe, które realizują określone zadania. Część strzelań wykonywana jest w kompletnych ciemnościach przy użyciu latarki. Kursanci będą uczestniczyli w szkoleniu, jakim poddawani są funkcjonariusze służb mundurowych w trakcie kursów podstawowych i specjalistycznych. Zajęcia trwają 4 godziny.

W programie szkolenia:

  1. strzelania sytuacyjne z wykorzystaniem osłon,
  2. strzelania w warunkach ograniczonej widoczności przy użyciu latarki,
  3. strzelania w warunkach stresu.

Cena szkolenia: 399 zł uczestnictwo plus koszt amunicji 450 zł (150 sztuk) dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.

Na czas szkolenia CHARLIE zapewniamy, nowoczesną strzelnicę krytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 8 osób.

Nie odnaleziono wydarzeń!