Kolejnym etapem na drodze doskonalenia umiejętności strzeleckich są strzelania dynamiczne połączone z elementami praktycznego strzelania bojowego z broni krótkiej. Szkolenie trwa 4 godziny a uczestnictwo w nim jest możliwe po ukończeniu szkolenia ALFA. Na szkoleniu BRAVO wykorzystujemy umiejętności zdobyte na poprzednim etapie i rozszerzamy je o strzelania w pomieszczeniach (krawędzie budynków, korytarze), a także strzelania przez szybę samochodową podczas ewakuacji z pojazdu w czasie ostrzału.

W programie szkolenia:

  1. strzelania do kilku celów z różnych postaw,
  2. „taktyczna wymiana magazynka”,
  3. strzelania z jednej ręki (prawa oraz lewa),
  4. poruszanie się z bronią w warunkach zagrożenia,
  5. strzelanie w ruchu,
  6. strzelania dynamiczne o zmieniającym się stopniu trudności z wykorzystaniem osłon,
  7. taktyczne strzelania do celów znajdujących się za szybą samochodową.

Cena szkolenia: 349 zł uczestnictwo plus koszt amunicji 300 zł (150 sztuk) dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.

Na czas szkolenia BRAVO zapewniamy, nowoczesną strzelnicę krytą na wyłączność, opiekę instruktorską, broń (jeśli nie posiadasz własnej), taktyczne wyposażenie do broni, tarcze, ochronniki wzroku i słuchu. Po zakończeniu szkolenia wystawiany jest certyfikat o jego ukończeniu. Grupa szkoleniowa liczy od 6 do 10 osób.

Nie odnaleziono wydarzeń!