REGULAMIN

REGULAMIN

Turnieju Strzeleckiego „GoodShot Cup 2022”

I. ORGANIZATOR:

Klub Strzelecki „Cover”, ul. Okrąg 4 lok. 48 Warszawa Tel. 530 920 940, mail. biuro@kscover.pl oraz Zespół Szkoleniowo – Instruktorski GoodShot tel. 505 966 145 mail: instruktor.strzelania@gmail.com na Strzelnicy Warszawianka ul. Merliniego 4 w Warszawie.

II. CEL ZAWODÓW

– propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. mazowieckiego,
– zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

– doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,
– konsolidacja środowiska strzeleckiego,
– wyłonienie najlepszych strzelców.

III.TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW

Strzelnica kryta Warszawianka umiejscowiona w kompleksie Wodny Park Warszawianka przy ul. Merliniego 4 w Warszawie.

Wszystkie zawody prowadzone są w godz. 8:00 – 12:00. Zgodnie z następującymi terminami:

tura I – 30 stycznia

tura II – 20 lutego

tura III – 20 marca

tura IV – 24 kwietnia

tura V – 22 maja

tura VI – 19 czerwca

tura VII – 3 lipca

tura VIII – 28 sierpnia

tura IX – 25 września

tura X – 23 października

tura XI – 27 listopada

tura XII – 3 grudnia

Finał – 17 grudnia

Kalendarz publikowany jest również na stronie www.goodshot.pro oraz www.kscover.pl.

Sprzedaż metryczek: w dniu zawodów od godziny 8.00 (koniec sprzedaży metryczek na 60 min. przed zakończeniem zawodów).

IV. KONKURENCJE

W każdej turze odbywać się będą trzy konkurencje dokładna, szybka i dynamiczna, wszystkie ograniczone czasem. 

W trakcie turnieju uczestnicy korzystają w konkurencji dokładnej i szybkiej z pistoletu centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm do 11,43 mm z dwoma magazynkami wyposażonego jedynie w mechaniczne przyrządy celownicze. W konkurencji dynamicznej uczestnicy korzystają ze strzelby powtarzalnej oraz pistoletu centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm do 11,43 mm wyposażonego jedynie w mechaniczne przyrządy celownicze oraz karabinka w kalibrze 223 Rem. do 7,62×39 mm który może być wyposażony w inne przyrządy celownicze bez powiększenia.

Niezbędne jest dodatkowe wyposażenie do broni krótkiej: kabura (umieszczona na pasie głównym lub udzie po stronie ręki wiodącej) oraz ładownica na magazynki.

Rozgrywane konkurencje:

Strzelanie Dokładne

Tarcza: TS-4 (olimpijka)

Amunicja: 3 strzały próbne plus 10 strzałów ocenianych

Odległość: 25 m.

Czas: 13 minut

Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) w kalibrze do 11,43 mm i przynajmniej dwa magazynki. Trzy strzały próbne i 2 x 5 strzałów ocenianych. Jeden podpięty do chwytu broni, drugi w ładownicy. Broń w kaburze nieprzeładowana. Dopuszcza się przygotowanie broni na stoliku; broń na stoliku zamek w przednim położeniu, magazynki obok. Na komendę START zawodnik dobywa broń (podnosi ze stolika, podpina magazynek) przeładowuje i oddaje 13 strzałów z wymianą magazynka (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego). Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 13-go strzału lub skończenia się czasu. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury (chowa ją do futerału/torby) bez podpiętego magazynka. Każdy strzał oddany po upływie 13 minut skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 13-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej 13-tu znajdzie się w polu punktowym tarczy.

Konkurencję rozpoczyna komenda START a kończy komenda STOP. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.

Strzelanie szybkie

Tarcza: TS-9

Amunicja: 10 strzałów ocenianych

Odległość: 25 m

Czas: 60 sekund

Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) oraz dwa magazynki. Magazynki załadowane po 5 sztuk. Jeden podpięty do chwytu broni, broń w kaburze nieprzeładowana, drugi w ładownicy. Dopuszcza się przygotowanie broni na stoliku; broń na stoliku zamek w przednim położeniu, magazynki obok.

Na sygnał gwizdka zawodnik dobywa broń (podnosi ze stolika, podpina magazynek) przeładowuje i oddaje 10 strzałów z wymianą magazynka do tarczy TS-9 (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego). Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 10-go strzału lub skończenia się czasu i przyjmuję postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury (chowa ją do futerału/torby) bez podpiętego magazynka.

Każdy strzał oddany po upływie 60 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 10-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej 10-tu znajdzie się w polu punktowym tarczy.

Konkurencję zaczyna sygnał gwizdka, zakończenie sygnalizowane jest gwizdkiem. Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.

Strzelanie dynamiczne

Tarcze: 1 x cel wielkości tarczy IPSC oraz 10 x Nt-23p/2 i 5 x Nt-23p.

Amunicja: 5 szt. 12/70 (śrutowa max. 24 g.), 10 szt. (pośrednia), 10 szt. (pistoletowa).

Odległość: 15 m, 25 m, 20 m.

Czas: 60 sekund

Postawa: stojąca

Strzelec na komendę przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu (z wyłączeniem pistoletów maszynowych) mm oraz dwa magazynki. Magazynki załadowane po 5 sztuk. Jeden podpięty do chwytu broni, broń w kaburze nieprzeładowana, drugi w ładownicy. Karabinek centralnego zapłonu na amunicję pośrednią oraz dwa magazynki załadowane po 5 sztuk. Broń i załadowane magazynki przygotowane na stoliku. Strzelba powtarzalna w kalibrze 12/76 oraz 5 szt. amunicji do niej na stanowisku.

Zawodnik ustawia się na wyznaczonym stanowisku w odległości 15 m od przygotowanego celu (zmodyfikowana tarcza IPSC). Konkurencja rozpoczyna się i kończy na sygnał gwizdka. Po rozpoczęciu konkurencji zawodnik ładuje strzelbę 3-ma sztukami amunicji, przeładowuje i oddaje 3 strzały, doładowuje dwie sztuki amunicji i oddaje dwa strzały do tej samej tarczy. Wyrzuca ostatnią łuskę, odkłada broń na stanowisku i przemieszcza się na stanowisko karabinka, 25 m od 10 tarcz nt 23p/2. Podnosi broń, podpina magazynek, przeładowuje i oddaje 10 strzałów z wymianą magazynka (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego) po jednym strzale do każdej z 10-ciu przygotowanych tarcz. Kontroluje broń, odkłada broń z zamkiem w położeniu tylnym lub kontroluje broń, oddaje strzał kontrolny i odkłada na stanowisku bez usuwania magazynka z chwytu broni. Przemieszcza się na stanowisko nr 3 w odległości 20 m od 5 tarcz nt-23p, na stanowisku dobywa broń, przeładowuje i oddaje 10 strzałów z wymianą magazynka (wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego) po dwa strzały do każdej z 5-ciu przygotowanych tarcz. Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania ostatniego strzału z pistoletu lub skończenia się czasu i przyjmuje postawę gotowości. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez prowadzącego zawodnik zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu następnie chowa ją do kabury bez podpiętego magazynka. Zawodnik dokonuje również rozładowania i sprawdzenia dwóch pozostałych używanych jednostek broni.

Każdy strzał oddany po upływie 60 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę (pistoletową) więcej niż 2-ma pociskami skutkować będzie odjęciem tylu najlepiej punktowanych przestrzelin ile strzałów powyżej 2-ch znajdzie się w polu punktowym tarczy. Trafienie w tarczę (karabinka) więcej niż jednym pociskiem skutkować będzie zaliczeniem tylko niżej punktowanej przestrzeliny. Każde trafienie na stanowisku strzelby liczone jest za 10 punktów.

Wszelkie niesprawności broni możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa w bezpieczny sposób we własnym zakresie w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.

V. KLASYFIKACJA

Turniej jest podzielony na dwanaście rund realizowanych raz w miesiącu począwszy od stycznia 2022 r. Ostatnia runda odbędzie się w grudniu 2022 r. W rundzie przewidziane są trzy konkurencje; dokładna, szybka, dynamiczna. Uczestnik może brać udział maksymalnie dwa razy w każdej konkurencji w danej rundzie. Strzelcy mogą startować w następujących klasyfikacjach generalnych:

– Klasyfikacja Generalna konkurencji Dokładnej (strzelanie dokładne),

– Klasyfikacja Generalna konkurencji Pistoletowych (strzelanie dokładne i szybkie),

– Klasyfikacja Generalna Kombinowana (strzelanie dokładne, szybkie i dynamiczne).

Aby zakwalifikować się do klasyfikacji generalnej startujący musi zaliczyć minimum dziewięć startów w dziewięciu dowolnych turach w konkurencji/konkurencjach kwalifikowanych: dokładnej, szybkiej, dynamicznej. Ze wszystkich startów do klasyfikacji generalnej policzone będzie sześć najlepszych wyników z każdej konkurencji. Przy czym nie mogą być kwalifikowane dwa starty z jednej konkurencji w jednej turze.

W przypadku takiego samego wyniku dwóch lub więcej zawodników decydują kolejno: wynik strzelania dynamicznego, szybkiego, dokładnego – ilość najwyżej punktowanych przestrzelin i tak w dół. Spisywanie wyników odbywać się będzie bezpośrednio po strzelaniu na stanowisku strzeleckim, zawodnik powinien być obecny przy spisywaniu wyników. W przypadku wątpliwości przestrzeliny kalibrowane będą najwyższym dopuszczonym dla danej broni kalibrem. Po spisaniu wyników zawodnik podpisuje metryczkę. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyników wyjaśniane będą bezpośrednio po konkurencji przy tarczach. W konkurencjach dokładnej i dynamicznej wartości przestrzelin zgodne z oznaczeniem na tarczach. W przypadku konkurencji szybkiej trafienie w prostokąt liczone będzie za 10 pkt. reszta jak na tarczy.

VI. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć posiadacze broni na pozwolenie oraz strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich i stowarzyszeniach.

W zawodach nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

VII. KOSZT TURNIEJU

Koszt konkurencji:

– dokładnej to 35 zł dla osób z własną bronią i amunicją, 60 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej,

– szybkiej to 35 zł dla osób z własną bronią i amunicją, 55 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej,

– dynamicznej to 60 zł. dla osób z własną bronią i amunicją, 115 zł. dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej.

VIII. NAGRODY

Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w Klasyfikacji Generalnej Kombinowanej jest:

Strzelba gładkolufowa Mossberg (zdjęcie poglądowe)

Nagrodą za zajęcia I miejsca w Klasyfikacji Generalnej konkurencji Pistoletowych jest:

Pistolet CZ 9×19 mm (zdjęcie poglądowe)

Nagrodą za zajęcia I miejsca w Klasyfikacji Generalnej konkurencji Dokładnej jest:

Strzelecka Luneta obserwacyjna (zdjęcie poglądowe)

Po każdej rundzie turnieju będą wręczane dyplomy za zajęcie I-III miejsca.

W przypadku gdy zwycięzca nie posiada zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, nagrodę będzie można odebrać do 30 dni po zakończeniu turnieju. W przypadku gdy zwycięzca nie posiada pozwolenia na broń w chwili zakończenia turnieju broń będzie czekała na stanie klubu przez 6 miesięcy. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w trakcie trwania turnieju.

IX. OŚWIADCZENIE STARTUJĄCEGO

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i będzie go przestrzegał oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez KS Cover oraz wykorzystanie jego wizerunku, co poświadcza podpisem na metryczce. Startujący składając podpis na metryczce po spisaniu wyników zgadza się z oceną wartości swoich przestrzelin.

X. PROTESTY I REKLAMACJE

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego należy składać w trakcie podejmowania spornej decyzji bezzwłocznie do Organizatora Zawodów. Aby złożyć protest należy wpłacić kaucję w wysokości 200 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacona kaucja podlega zwrotowi. Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 7 dni od zamieszczenia na stronie Organizatora wyników z zawodów.

XI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco w dniu zawodów w godzinach sprzedaży metryczek.

XII. SPRAWY RÓŻNE

Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji oraz dodatkowego wyposażenia. Dla osób nie posiadających pozwolenia organizator może udostępnić broń, amunicję i inny niezbędny sprzęt. Dyplomy za poszczególne tury wręczane będą w turze następnej po podliczeniu wyników i opublikowaniu ich na stronie www.goodshot.pro.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zalecane jest aby biorący udział w zawodach byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Powodzenia Zespół GoodShot

Nie odnaleziono wydarzeń!